ul. Inwestycyjna 5

11-200 Bartoszyce

Telefon

+48 89 762 02 41

E-Mail

sales@peakpackaging.pl

Jakie wymagania muszą spełnić opakowania do żywności?

IMG_1536-1

Wraz z pojawieniem się na rynku pierwszych jednorazowych opakowań, konsumenci na całym świecie chętniej zaczęli sięgać po tzw. jednorazówki. Są one lekkie, wygodne i uniwersalne. Ich rosnące zużycie sprawiło, iż koniecznym stało się opracowanie regulacji prawnych, definiujących standardy produkcji, oznaczania i przechowywania opakowań na żywność. Wymagania te są ściśle sprecyzowane w przepisach unijnych oraz krajowych, a rosnąca świadomość konsumencka wywiera jeszcze większą presję na produkcję bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia opakowań.

Obecnie wymagania wobec opakowań do żywności definiuje wiele aktów prawnych, których źródłem jest Unia Europejska oraz ustawodawstwo krajowe, w tym m.in.:

    • Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu żywności;

    • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

    • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/209 w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

    • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

    • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2828/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, pochodzących z recyklingu;

    • Ustawa  z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, 

    • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

    • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

    • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

IMG_1536-1

Regulacje dotyczące opakowań foliowych

Prawo dotyczące przechowywania żywności jest stale aktualizowane, zgodnie z najnowszą wiedzą oraz badaniami. Każdy producent opakowań foliowych musi zatem mierzyć się ze stałym podnoszeniem jakości produktów oraz kontrolą wykorzystywanych tworzyw. Wymagania, jakie stoją przed producentami wiążą się z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań oraz unowocześnianiem procesu produkcji. Przydatne są przy tym takie dokumenty jak deklaracja zgodności opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub świadectwo jakości zdrowotnej, uzyskiwane w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności.

Wedle obowiązujących regulacji prawnych, wszelkiego rodzaju pojemniki czy opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą charakteryzować się m.in.: szczelnością, odpornością mechaniczną, higienicznością oraz odpornością na degradację mikrobiologiczną. Oprócz tego, opakowania muszą być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, które uniemożliwią zanieczyszczenie żywności przez same opakowanie. Składniki tworzywa nie mogą wnikać w żywność w ilości, która mogłaby zaszkodzić zdrowiu konsumenta, zmieniać smaku, aromatu i wyglądu produktu. 

 

Worki foliowe do kontaktu z żywnością, a przepisy 

Wszelkie opakowania jednorazowe sprzedawane jako oddzielne produkty, muszą również posiadać odpowiednie oznaczenie. Wymagane jest m.in. oznaczenie opakowań, informujące o przeznaczeniu “do kontaktu z żywnością”, a także dane na temat producenta lub sprzedawcy. Natomiast sam producent opakowań musi posiadać stosowne zezwolenia oraz przestrzegać odpowiednich praktyk produkcyjnych i higienicznych.

Oprócz spełniania powyższych kryteriów, opakowania do żywności muszą spełniać szereg wymagań związanych z materiałem wykonania. Opakowania plastikowe lub wykonane z innych tworzyw sztucznych muszą przechodzić szczegółowe badania migracji mikroskładników. Substancje wykorzystywane w produkcji takich opakowań nie mogą wykazywać działania mutagennego czy rakotwórczego.

 
Skip to content