ul. Inwestycyjna 5

11-200 Bartoszyce

Telefon

+48 89 762 02 41

E-Mail

sales@peakpackaging.pl

Wymagania sanitarne stawiane środkom transportu żywności

IMG_1536-1

Obecnie wymagania sanitarne wobec opakowań do żywności definiuje wiele aktów prawnych, których źródłem jest Unia Europejska oraz ustawodawstwo krajowe, w tym m.in.:

  • Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu żywności;
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/209 w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2828/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, pochodzących z recyklingu;
  • Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
IMG_1536-1

Regulacje dotyczące opakowań foliowych

Prawo dotyczące przechowywania i transportowania żywności jest stale aktualizowane, zgodnie z najnowszą wiedzą oraz badaniami. Każdy producent opakowań foliowych musi zatem mierzyć się z ciągłym podnoszeniem jakości produktów oraz kontrolą wykorzystywanych tworzyw. Wymagania stawiane środkom transportu, a także producentom wiążą się z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań oraz unowocześnianiem procesu produkcji i przewozu. Przydatne są przy tym takie dokumenty jak m.in. deklaracja zgodności opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub świadectwo jakości zdrowotnej, uzyskiwane w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności.

Wedle obowiązujących regulacji prawnych wszelkiego rodzaju pojemniki czy opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą charakteryzować się m.in. szczelnością, odpornością mechaniczną, higienicznością oraz odpornością na degradację mikrobiologiczną. Oprócz tego muszą być one wykonane w taki sposób i z takich materiałów, które uniemożliwią zanieczyszczenie żywności przez same opakowanie. Składniki tworzywa nie mogą wnikać w żywność w ilości, która mogłaby zaszkodzić zdrowiu konsumenta, zmieniać smak, aromat i wygląd produktu.

Worki foliowe do kontaktu z żywnością a przepisy

Wszelkie opakowania jednorazowe, sprzedawane jako oddzielne produkty, muszą również posiadać odpowiednie oznaczenie. Wymagane jest m.in. oznaczenie opakowań informujące o przeznaczeniu „do kontaktu z żywnością”, a także dane na temat producenta lub sprzedawcy. Natomiast sam producent opakowań musi posiadać stosowne zezwolenia oraz przestrzegać odpowiednich praktyk produkcyjnych i higienicznych.

Oprócz spełniania powyższych kryteriów opakowania do żywności muszą być zgodne z szeregiem wymagań związanych z materiałem wykonania. Te plastikowe lub wykonane z innych tworzyw sztucznych przechodzą szczegółowe badania migracji mikroskładników. Substancje wykorzystywane w produkcji takich opakowań nie mogą wykazywać działania mutagennego czy rakotwórczego.

Skip to content